den bästa tiden att handla
den bästa tiden att handla

den bästa tiden att handla

Cryptocurrency-handel omvat het verhandelen van activa en het creëren van een winst bepaald door de koersrichting.

.De marknader och handelshändelser som hör till denna marknad, bestämmer de tidpunkter som en börsnoterad börs på den marknaden handlar om. Detta innebär att det finns olika aktier på världsklass som är olika handelsperioder, vilket kommer att återspeglas genom att dessa aktier endast erbjuds under dessa timmar.

den bästa tiden att handla
den bästa tiden att handla

Om det är volatilitet, finns det möjligheter att handla, det här har alltid varit regelverket och framförallt för krypteringsvalutor där det snabbt kan gå och där det i allmänhet är ett litet fönster, gör transaktionerna, det är så. När det är en aktivitet av en aktieägare för specifika aktier, genererar den likviditet och volatilitet som krävs för att uppnå det underliggande värdet sitt syfte innan avtalet löper ut.

Även om aktiva som valuta och råvaror runt omklokmarknaderna skulle kunna vara, finns det vissa bestämda tider på den dag då denna nivå av volatilitet uppnås. I allmänhet sker detta när vi har en överlappning av handelszoner och flera marknader samtidigt.

Inte alla aktiva har samma handelstider, därför kommer vi att skilja de olika klasserna av tillgångar och enheter från varandra, med hänsyn till deras egna specifika handelshinder.

  • Handelsvaror
  • Aandelen
  • Index
  • terminer
  • Valuta

Timing för råvaror | den bästa tiden att handla

På följande tidpunkter är råvarumarknaderna mest aktiva:

  • Råolja (NYMEX.CL) – 9.00 EST till 2.30 pm EST
  • Naturgas – 9.30 AM EST till 17:15 EST
  • Mais – 9.30 am EST till 1.15 am EST
  • Guld – 8.20 AM EST till 5:15 EST
  • Silver – 8,25 AM EST till 5:15 EST

Timing för aktier | den bästa tiden att handla

Lager handlas vanligtvis i högst 6 till 8 timmar per dag. Aktier i de flesta stora företag utanför USA handlas på amerikanska aktiemarknader som amerikanska depåbevis (ADR).

Av den anledningen används de amerikanska marknaderna som en standard för kontroll av handelstider för aktier. Amerikanska börser handlas vanligtvis från 9.30 till EST till 4:00 EST.

Eftersom aktier finns tillgängliga globalt finns det andra marknader i Europa som är lika viktiga, till exempel FTSE (07.00 GMT till 3.30 GMT) och Xetra Dax (8.00 GMT till 4.30 PM GMT) i Tyskland. Om du handlar aktier, kontrollera de tider när aktiemarknaderna där de listas är aktiva.

Timing för index futures | den bästa tiden att handla

Aktieindex är CFD-instrument som mäter rörelserna hos relevanta börser. Som sådan är NASDAQ100, S & P500 och DJ30 öppna enligt de amerikanska marknaderna (från kl. 9.30 EST till 4.30 pm) EST, och DAX30 kommer att anpassa sig till det för handelstimmarna i Xetra Dax.

För att bli lönsam måste du veta när man ska agera och dessa timmar måste komma ihåg eller skrivas ned.

Timing för valutor | den bästa tiden att handla

Forexmarknaden är mest aktiv när det finns en överlappning mellan tidszoner London / Asien och London / New York. Diagrammet nedan ger en perfekt illustration av detta.

De lokala valutorna i de aktiva tidszoner har alltid större volatilitet än andra eftersom handlare byter ut tillgångar som de är mest bekanta med och i allmänhet är det valutan i deras tidszon.

Till exempel blir den australiska dollarn mer aktiv under överlappningen mellan Asien och London tidszon än överlappningen mellan London och New York.

den bästa tiden att handla

 

SW_Free_Stocks.