Publicerad:2 september 2020, 09:00Uppdaterad:7 september 2020, 09:21

En First Floor Lounge, som här på HSB Living Lab i Göteborg, kan kompletteras med gym, relax, en gemensam arbetsplats - och bli en social mötesplats. Helt enkelt framtidens hållbara tvättlösning.
En First Floor Lounge, som här på HSB Living Lab i Göteborg, kan kompletteras med gym, relax, en gemensam arbetsplats – och bli en social mötesplats. Helt enkelt framtidens hållbara tvättlösning.

Ökad hållbarhet handlar inte bara om ny teknik. Även om förutsättningarna finns, sätter invanda beteenden hinder för förändring. Trots gemensam tvättstuga i flerbostadshus används den egna som är mindre hållbar.

Att dela resurser och minimera klimatavtryck genom en vanlig lösning för delningsekonomi borde vara självklart. Trots tydliga hållbarhetsvinster för den gemensamma tvättstugan jämfört med lägenhetsmaskiner är motståndet stort. Det är dags att reflektera över vilka enkla hållbarhetsvinster boende kan bidra med. I ett flerbostadshus med 35 lägenheter finns ofta 70 maskiner, en tvättmaskin och en tumlare per bostad. De kan ersättas med fyra gemensamma energieffektivare maskiner med 2–3 gånger längre livslängd. Det är inte hållbart att ta naturresurser för att producera, transportera och återvinna cirka 200 maskiner när alternativet är fyra gemensamma maskiner med en livslängd på 15–20 år. 

– Tvättstugan har genom åren sett likadan ut och behöver utvecklas. Vilka funktioner är effektivare att lösa gemensamt än enskilt?  Gör en social mötesplats där tvättstudion är den centrala delen, en ”first floor lounge”. Inkludera co-workingspace, gym, relax och annat som boende har behov av, men inte har egen yta till. Använd de kvadratmeter som lägenhetsmaskinerna kräver till förvaring, en arbetsplats eller något annat som inte skapar oljud eller vattenskador. Husets gemensamma yta, tvättstudion, kan vara nyckeln till ökad samhörighet och social hållbarhet i ett land som ibland sägs ha världens ensammaste folk, säger Peter Sundqvist, försäljningschef på Electrolux Professional.

Tvättstudio bidrar till målen i Agenda 2030 

Nya behov driver fram krav på nya lösningar. Då är den gemensamma tvättstudion en del av ett hållbart samhälle. Många har behov av mobilitet, helst med egen elektrifierad bil. Det omöjliggörs ofta av hinder som tillgången på laddstolpar, parkeringsplatser och höga kostnader för bilägande. Men om energiförbrukningen minskas genom tvättstudions gemensamma lågenergimaskiner, elnätskapaciteten ökar med färre lägenhetsmaskiner och därigenom öppnar upp för fler laddstolpar, kanske till och med en elbilspool, vad händer då? Egentligen bara modern delningsekonomi, precis som tvättstugan alltid varit.

– Den gemensamma tvättstudion bidrar till hållbarhet och målen i Agenda 2030, men bara om fler tänker om, avslutar Peter Sundqvist.

Vill du veta mer? Anmäl dig till vårt lunchseminarium 10 september eller läs vidare om vår tvättstudio på HSB Living Lab vid Chalmers i Göteborg.

Fakta:

Electrolux Professional är en ledande, global leverantör för enhets- och helhetslösningar inom storkök, dryck och professionell tvätt. Med över 100 år i branschen har vi stor expertis inom ramen för det vi gör. Vårt uppdrag är göra våra kunders arbetsliv enklare, mer lönsamt samt verkligt hållbart, varje dag. Hållbara lösningar är vårt absoluta fokus. Besök oss på www.electroluxprofessional.com eller kontakta Peter Sundqvist på [email protected].

SW_Free_Stocks.