bitcoin ekonomi | hur värderas Bitcoin

Bitcoin ekonomi

Ekonomisk information om Bitcoin

  • Hur gör Bitcoins?
  • Hur är det ett värde för en Bitcoin?
  • Hur bestäms priset för Bitcoin?
  • Är det möjligt för Bitcoins att bli värdelös?
  • Är Bitcoin en bubbla?
  • Kommer det inte vara en begränsning att Bitcoin har ett begränsat antal?
  • Är en deflationspiral ett möjligt scenario för Bitcoin?
  • Är volatilitet och spekulation inget problem för Bitcoin?
  • Kan någon köpa alla Bitcoins?

Bitcoin Ekonomi |  Hur gör Bitcoins?

e har faktiskt förtjänat Bitcoins som om du gräver för guld (om du har turen att hitta den) lägger guld till den totala globala guldreserven
Denna konkurrenskraftiga och decentraliserade process, kallad "mining" - (Mining), individer belönas eller betalas av Bitcoin-nätverket för sina tjänster och aktiviteter.

Bitcoin miners behandlar transaktioner och säkrar nätverket med hjälp av specialiserad hårdvara och mottar de nya Bitcoinsna i utbyte.

Bitcoin-protokollet är speciellt programmerat så att nya bitcoins med en fast hastighet skapas. Det är det som gör minning för Bitcoins så konkurrenskraftig.

när mer och mer minare går överens i nätverket och tjänar allt från samma pool blir det allt svårare att göra en riktig vinst här.

de kan inte manipulera systemet, så de måste hitta sig i hur de kan sänka sina driftskostnader för att få en positiv avkastning

bitcoin ekonomi
bitcoin ekonomi

Bitcoins skapas med en minskande och förutbestämd takt och förutsägbar hastighet. Det totala antalet nya Bitcoins som görs varje år kommer automatiskt att halveras över tiden tills Bitcoin-emissionen helt upphör med totalt 21 miljoner Bitcoins.

När den här nivån uppnås kommer minare av Bitcoins sannolikt bara att tjäna pengar genom att stödja de många små transaktionskostnaderna.

Hur är det ett värde för en Bitcoin?

I vår historia (jag talar om en lång tid tillbaka), skalar, jade eller elfenben användes också som en juridisk form av pengar.

De följer alla följande egenskaper av pengar (bärbarhet, hållbarhet, knapphet, delbarhet, igenkännbarhet och fungibility)

Bitcoin är baserat på Math, i motsats till guld eller silver, vilket är baserat på dess fysiska egenskaper eller förtroende för centrala myndigheter (som fiat-valutor). Som med alla valutor kommer värdet av bitmynt endast och direkt från personer som är villiga att acceptera dem som betalning.

Allt som behövs för att behålla ett värde är att folk börjar använda det och har förtroende för denna valuta.

När vi tittar på Bitcoin kan detta mätas av det växande antalet startups och leverantörer av leverantörer.

Bitcoin ekonomi Hur bestäms priset för Bitcoin?

Det äldsta sättet att värdera dikterar värdet av Bitcoin och det här är utbud och efterfrågan. Som ett resultat ökar priset på Bitcoins när efterfrågan på Bitcoins ökar och när efterfrågan faller faller priset.

För närvarande är endast ett begränsat antal Bitcoins i omlopp och nya Bitcoins med en förutsägbar och minskande andel skapas vilket leder till att efterfrågan måste följa denna nivå av inflation för att hålla priset stabilt. Bitcoin är fortfarande en relativt liten marknad just nu, så det behövs inga enorma medel för att höja eller sänka marknadspriset.

Detta resulterar i en mycket volatil marknad som i sin tur är mycket intressant för handlare.

Är det möjligt för Bitcoins att bli värdelös?

Valutorna i det förflutna som har blivit helt värdelösa har hyperinflation. Det sätt på vilket Bitcoin är upprättat gör inte detta scenario möjligt, men å andra sidan finns det alltid möjlighet att konkurrera valutor, tekniska misslyckanden, politiska och reglerande problem för att bara nämna några möjligheter som kan vara slutet på Bitcoin.

Som en grundläggande tommelfingerregel bör ingen valuta anses vara helt säker för misslyckanden eller svåra tider.

Men för tillfället har Bitcoin visat sig vara tillförlitligt de senaste åren sedan starten och det finns mycket potential för Bitcoin att fortsätta växa. Ändå talar vi om Bitcoin-ekonomin och mot vad många hävdar, kan vi förutse vad framtiden kommer att vara för Bitcoin.

Är Bitcoin en bubbla?

En artificiell överskattning som leder till en plötslig nedåtriktad korrigering definierar en bubbla. En snabb prisökning är inte en bubbla.

Det begärda priset eller mer värdet av Bitcoins bestäms av utbudet och efterfrågan hos tusentals människor på denna marknad och på grund av denna efterfrågan och efterfrågan dikterar tariffen.

Orsaker till förändringar i känslor kan vara förlust av förtroende för Bitcoin, en stor skillnad mellan värde och pris, inte baserat på Bitcoins ekonomi, mer uppmärksamhet i pressen, att skapa fler handlare och andra mänskliga känslor som samtidigt orsaker till spekulativ efterfrågan om de skapar en volatil marknad som gör det möjligt för daghandel att vara aktiv.

Bitcoin är inte heller ett Ponzi-system. eftersom definitionen av ett Ponzi-system är en bedräglig investeringsverksamhet som betalar sina investerare tillbaka sina egna pengar, eller de pengar som betalas av följande investerare i stället för vinsten hos de som driver verksamheten.

Kommer det inte vara en begränsning att Bitcoin har ett begränsat antal?
Bitcoin är den enda valutan som i detta fall är begränsad till 21 miljoner Bitcoins. Bitcoins kommer aldrig att göras igen, detta kommer inte att vara en begränsning eftersom Bitcoins kan delas upp till 8 decimaler (0.000.000 01 BTC) och i så fall även mindre enheter i framtiden.

När den genomsnittliga transaktionsstorleken minskar kan transaktioner helt enkelt uttryckas i underenheter av ett Bitcoin, såsom Millibitcoins (1 mBTC eller 0.001 BTC).

Är en deflationspiral ett möjligt scenario för Bitcoin?

Den deflatoriska spiralteorin säger att om priserna förväntas sjunka kommer människor att flytta sina inköp till framtiden för att dra nytta av de förväntade lägre priserna.

Denna minskning av efterfrågan kommer i sin tur att se till att näringsidkare sänker sina priser för att i sin tur stimulera efterfrågan, göra problemet värre och leda till ekonomisk depression.

bitcoin ekonomi
bitcoin ekonomi

Även om denna teori ofta används av centrala mäklare för att motivera inflationen, verkar det inte som om detta alltid är fallet. I bitcoinekonomin har värdet av Bitcoin ökat över tid, och ändå har Bitcoin-ekonomin växt enormt samtidigt.

Eftersom både valutaens värde och ekonomins storlek började noll 2009, har Bitcoin visat sig vara ett motprov av teorin och att visa att det ibland måste vara fel.

Bitcoin är inte heller avsedd för deflation. Konceptet är att Bitcoin ska spränga i sina första år och bli stabil under senare år. Med en stabil monetär bas och en stabil ekonomi borde Bitcoins värde vara detsamma.

Är volatilitet och spekulation inget problem för Bitcoin?

Volatiliteten påverkar inte de viktigaste fördelarna med Bitcoin som ett betalningssystem för överföring av pengar från punkt X till punkt Y.

Det är möjligt att företagen nästan omedelbart byter till Bitcoin-betalningar till sina lokala valutor, så att de kan dra nytta av Bitcoins förmåner utan att bli föremål för prisfluktuationer.

Eftersom Bitcoin erbjuder unika funktioner och funktioner väljer många att använda Bitcoin. Ju fler människor använder det, desto stabila blir priserna, så tiden kommer att berätta.

Kan någon köpa alla Bitcoins?

Endast en liten del av Bitcoins utfärdade hittills finns på valutamarknaden för försäljning. Bitcoin-marknaderna är att priset på Bitcoin kommer att öka eller minska beroende på utbud och efterfrågan. Dessutom kommer nya Bitcoins att utfärdas i årtionden. tills det totala beloppet på 21 miljoner har uppnåtts.

Som en följd kunde även den mest envisa köparen med djupa fickor inte köpa alla Bitcoins som var tillgängliga. och detta bestämmer grunden för bitcoinekonomi

 

Summary
bitcoin ekonomi
Article Name
bitcoin ekonomi
Description
Ekonomisk information om Bitcoin Hur gör Bitcoins? Hur är det ett värde för en Bitcoin? Hur bestäms priset för Bitcoin? Är det möjligt för Bitcoins att bli värdelös? Är Bitcoin en bubbla? Kommer det inte vara en begränsning att Bitcoin har ett begränsat antal? Är en deflationspiral ett möjligt scenario för Bitcoin? Är volatilitet och spekulation inget problem för Bitcoin? Kan någon köpa alla Bitcoins?
Author
Publisher Name
https://bitcoinnyheter.com
Publisher Logo