Många ägare av bitcoin kan numera se en helt ny tillgång dyka upp på deras konton.

Kryptovalutan delades nämligen på tisdagen och på många bitcoinbörser dök det då upp en enhet av Bitcoin Cash, eller BCC, för varje bitcoin (BTC) personen ägde.

Alltså har bitcoin numera två grenar som tekniskt sett skiljer sig åt men delar samma transaktionshistorik.

”Det är en religion som delas i två. Båda anser att det är den egna som gäller. Bitcoin Cash uppkom bara för någon vecka sedan”‚ säger Jonathan Jogenfors, doktorand vid institutionen för Systemteknik vid Linköpings universitet som forskar om bland annat blockkedjor.

Bitcoin Cash skiljer sig från traditionella bitcoin i det att blocken som rymmer data om varje transaktion har större lagringskapacitet (8 megabyte i stället för dagens 1 megabyte).

 ”I praktiken kan det öka mängden transaktioner som går att hantera från 3–5 per sekund, som i dag, till 24–40 per sekund”‚ säger Ludvig Öberg, medgrundare av bitcoinbolaget Safello.

Läs mer: Han tjänar miljoner på riskkapitalisternas bitcoin-miss 

Anhängarna till Bitcoin Cash anser att det är avgörande för valutans framtid att kunna handlas snabbare än vad som är möjligt i dag.

Samtidigt oroar sig vissa i bitcoinvärlden för att den högre kapaciteten kommer att kräva större kraft och därmed större finansiella muskler, vilket de anser riskerar att makten koncentreras i ett fåtal händer.

De programmerare som bryter bitcoin måste också välja vilken av valutorna de vill bryta. En valuta som börjar tappa brytare kan blottas för hackerattacker, säger Ludvig Öberg.

”Det viktigaste är miners då de måste välja sida och om en kedja har för lite hashing-kraft kan det göra den exponerad emot attacker”, säger han.

Läs mer: Bitcoinpriset rusar: ”Ingen är säker på att priset ska vara på den här nivån” 

Bitcoin Cash delar sig från bitcoin för att undvika en uppdatering av bitcoin. Uppdateringen ska på sikt förstora varje bitcoinblock till 2 megabyte och samtidigt förändra hur bitcoindata lagras i nätverket.

Än så länge är nya Bitcoin Cash värt en bråkdel av en bitcoin.

Inför delningen, vid 14.05 på tisdagen, stod terminskontrakt i Bitcoin Cash i 278 dollar. Terminerna förbinder köparen att handla Bitcoin Cash till ett visst pris i framtiden. Vid samma tid stod bitcoin i 2 825 dollar.

Delningen påbörjades kring 14.20 svensk tid och väntades vara färdigställd ungefär en timme senare.

Flera sammanslutningar av bitcoinbrytare, så kallade mining pools, har ännu inte erkänt den nya valutan. Deras bitcoinägare kommer därmed inte att få ta del av Bitcoin Cash i samband med tisdagens delning.

SW_Free_Stocks.