geralt / Pixabay

Bitcoin mäklare olika typer av order

När du letar efter rätt mäklare Tom Trading Bitcoin med, finns det flera aspekter som behöver ta en titt, beroende på dina handelsbehov och dina preferenser, vikten av varje eller rankning är mer en enskild fråga.

så vi ska nu titta på en aspekt av handling som kan vara svårt för någon nybörjare att förstå i början.

Bitcoin brokers som erbjuder olika typer av order är avgörande för dina handlingar
Sista beställningar, ta vinst, stopporder, fyll eller döda etc.
De vanligaste ordertyperna på marknaden är marknads- och gränsorder som tillåter användare att köpa och sälja bitcoins till ett visst pris (marknadspris eller gränspris).

En annan mycket viktig grundläggande ordertyp är stoppförlustordern som hjälper handlare att skydda sitt kapital mot högre förluster när priset plötsligt faller. Många Bitcoin Brokers olika typer av order är emellertid vad som skiljer en mäklare från den andra. För att förstå detta måste du förstå olika typer av order när du handlar i bitcoin. Med Bitcoins handelswebbplatser kan du genomföra avancerade order förutom att köpa och sälja bitcoins.

Det finns flera avancerade typer av beställningar, några av de mest populära är tillgängliga från ett antal top bitcoin mäklare.
Förutom marknads- och gränsorder är den tredje vanligaste ordertypen Stopp, som endast utförs när den angivna stoppnivån uppnås, i vilket fall ordern blir en marknads- eller gränsvärde.

Avancerade order är en kombination av villkorade order och dessa tre grundläggande ordertyper.

Några stoppordningar finns baserat på vad som händer när stoppnivån uppnås med marknadspriset.

Stoppa inköpsordergränsen

är kombinationen av stopp och gränsvärde. När priset har nått stoppnivån blir ordern en gränsvärde som exekveras till ett visst pris eller bättre.

Stopp förlust ta vinstorder

är en kombinerad sekvens som exekveras när stoppnivån eller en viss vinstnivå uppnås.

Stop loss ta vinstbegränsningsorder

liknar ovanstående är skillnaden att gränsen delar till att ordern exekveras till ett visst pris eller bättre.

efterföljande köp / köpförsäljning

liknar en stopporder, men här ställer du in ett spårningsvärde som rör sig med marknaden och du beräknar kontinuerligt stoppavtryckaren som kan användas för att placera marknadsordningen.

efterföljande stoppgräns köpförsäljningsorder

beräknar kontinuerligt stoppnivån baserat på gränsen.
Om du vill se till att en gång en viss nivå uppnåtts på marknaden tar du vinsten, de vinstdrivande orderen hjälper dig att hålla dig med investeringsplanen utan att behöva övervaka marknaden 24/7.

Ta vinstorder

kan användas på samma sätt som en Stop-Loss-ordning för att fastställa ett marknadspris för att säkerställa att vinsten blockeras.
Ta gränsen för vinsten
kan användas på samma sätt som en Stop-Loss-ordning för att ställa in ett målpris på en position för att låsa vinst.
Extra avancerade orderinställningar
Mäklare olika ordertyper inkluderar ytterligare villkor som måste uppfyllas vid genomförandet eller som avser sekretess i orderboken

Fyll eller döda

order är en gränsorder som måste fyllas i omedelbart eller annulleras (dödad)

En annullerar andra (OCO)

Orderalternativet är en villkorlig ordning som tillåter dig att placera några beställningar av vilka, om en order är helt eller delvis utförd, kommer den andra automatiskt att avbrytas.

Dold ordning

ser till att en order inte visas i orderboken; därför påverkar det inte marknaden.

Beställ beställningsgräns bara

ser till att gränsvärdet läggs till i orderboken och matchar inte en tidigare befintlig order.

Vissa avancerade ordertyper är lämpliga för handlare med hög volym:
Skal order innehåller flera paket med mindre order för stora volymer för att undvika översvämning av marknaden och undvika storskaliga transaktioner.
Med isbergbeställningar kan handlare komma in och lämna stora positioner utan att ha stor inverkan på marknaden.

olika typer av order
olika typer av order

Time-Weighted Average Price (TWAP) -ordrar gör det möjligt för volymhandlare att genomföra order under en viss tidsperiod, i syfte att hålla priset nära det nuvarande marknadspriset.
Fördelar med avancerade order
Avancerade order hjälper till att hantera risker samtidigt som det ger en viss flexibilitet i handels tillgångar utan att behöva övervaka marknaden 24 timmar om dygnet. Du kan ställa in specifika priser för att komma in på marknaden, minimera potentiella förluster och maximera potentiella vinster utan att oroa dig för dina utestående transaktioner.

Se upp med avancerade order
Du måste förstå Bitcoin Brokers av olika typer av order och avancerade orderorder, vilka fördelar och vilka begränsningar finns det för dessa order innan du gör en transaktion? Var noga med att kontrollera villkoren för mäklaren innan du deltar i handelsaktiviteter så att du förstår hur transaktionerna genomförs.

SW_Free_Stocks.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here