Bitcoin Mining Information

1. Vad betyder bitcoin mining?
2. Hur arbetar Bitcoin med gruvdrift?
3. Är Bitcoin gruvdrift värt?
4. Vad behöver jag för att börja gruva?

se filmen nedan för en klar utforskning (finns på engelska)

Bitcoin Mining Information |  Vad betyder bitcoin mining?

Bitcoin Mining information Mining är verksamheten för att utge datakraft för att behandla transaktioner, hålla nätverket säkert och behålla synkronisering mellan medlemmarna i samhället. Miners kan vara aktiv oavsett plats och inte en gruvarbetare har kontroll över nätverket.

Du måste se den som guldbrytning (det är här namnet kommer ifrån) eftersom det är det tillfälliga sättet som används för att publicera nya Bitcoins.

Skillnaden med guldbrytning är förutom den uppenbara kursen, att Bitcoin-gruvdrift ger dig en belöning i utbyte mot användbara tjänster som behövs för att hantera ett säkert betalningsnätverk. Mining kommer fortfarande att krävas efter det att den sista Bitcoin har utfärdats.

Bitcoin Mining Information | Hur fungerar Bitcoin-gruvdrift?

Vem som helst kan bli Bitcoin miner genom att använda programvara med specialiserad hårdvara. Min programvara skannar nätverket och lyssnar på transaktioner via peer-to-peer-nätverket och utför de uppgifter som krävs för att bearbeta och bekräfta dessa transaktioner.

Bitcoin gruvarbetare gör detta arbete eftersom de kan tjäna pengar på transaktionskostnader som betalas av användarna för snabbare transaktionsbehandling och nyskapade Bitcoins som utfärdas enligt en fast formel.

Bitcoin Mining Information
Bitcoin Mining Information

För att bekräfta nya transaktioner måste de inkluderas i ett block tillsammans med ett matematiskt bevis på arbetet.

Sådana bevis är mycket svåra att generera eftersom det inte finns något sätt att göra det förutom att prova miljarder beräkningar per sekund.

Detta kräver att gruvarbetare utför dessa beräkningar innan deras block accepteras av nätverket och innan de belönas.

När fler börjar börja minas, ökar problemet med att hitta giltiga block automatiskt av nätverket för att säkerställa att den genomsnittliga tiden för att hitta ett block förblir detsamma som 10 minuter.

Resultatet är att Bitcoin-gruvdrift är mycket konkurrensutsatt med varandra eftersom ingen enskild gruvarbetare kan kontrollera vad som ingår i blockkedjan och därmed om han betalas.

Bitcoin Mining Information

Beviset på arbetet är också utformat för att bero på föregående block för att tvinga en kronologisk sekvens i blockkedjan. Detta gör det exponentiellt svårt att vända tidigare transaktioner eftersom det kräver omräkning av arbetstrycket för alla efterföljande block.

När två block hittas samtidigt arbetar minare med det första blocket de mottar och växlar till den längsta sekvensen av block när nästa block hittas.

Som ett resultat kan gruvbrytning garantera och upprätthålla en global konsensus baserad på bearbetningskraft.

Bitcoin miners kan inte fungera på ett bedrägligt sätt genom att öka sin egen belöning eller behandla bedrägliga transaktioner som kan skada Bitcoin-nätverket.

alla Bitcoin-noder skulle avvisa varje block av ogiltiga data enligt reglerna för Bitcoin-protokollet som inte kan modifieras, så minersna behöver inte behöva lita på nätverket.

Bitcoin Mining Information |  Är Bitcoin-gruvdrift värt ansträngningen?

Att spara tid och ansträngning för att säkra och hantera ett betalningssystem är aldrig slöseri. Användningen av Bitcoin kräver dock att bearbetningskostnaderna inte skiljer sig från någon annan betalningsmetod, till exempel banker, kreditkort och andra elektroniska betalningsmetoder.

Metoderna kräver samma, om inte mer, energi och kostnaderna är inte särskilt transparenta, vilket gör det svårt att mäta kostnaderna mot insatserna.

Bitcoin-gruvdrift var utformad så att mer specialiserad hårdvara med mindre energi skulle användas under tiden.

När Bitcoin-gruvdrift blir för konkurrenskraftigt och mindre lönsamt väljer vissa gruvarbetare att stoppa sin verksamhet.

Dessutom omvandlas all energiförbrukad gruvdrift till värme, och de mest lönsamma gruvarbetarna är de som har använt denna värmebrunn.

Ett optimalt effektivt gruvnätverk är en som inte faktiskt använder någon extra energi. Även om detta är ett ideal är de ekonomiska aspekterna av gruvdrift sådana att gruvarbetare strävar individuellt.

Bitcoin Mining Information |  Vad behöver jag för att börja gruva?

I början av Bitcoin var det enkelt för alla att hitta ett nytt block med datorns processor. men redan och detta kommer att öka i framtiden när fler och fler människor använder Bitcoin blir det allt svårare att hitta nya block. Detta kommer då att komma till den punkt där du behöver speciell programvara för att gruvan ska kunna göra någon vinst

Det finns mer information om ämnet  BitcoinMining.com

SW_Free_Stocks.