Vad är Bitcoins portföljer ? | en enkel förklaring om bitcoin Purses

Vad är Bitcoins portföljer?

Bitcoin-portföljen lagrar informationen som behövs för att hantera bitcoins.

Även om Bitcoins portföljer ofta beskrivs som en plats för att lagra dem eller för att lagra bitcoins, kan bitcoinsna inte separeras från blockchain-transaktionsbanan på grund av systemets karaktär.

Ett bättre sätt att beskriva en portfölj är något som “lagrar de digitala referenserna för bitcoinsna och ger dig tillgång till Bitcoin när du vill eller.”

cryptografie Bitcoins portföljer

Le Bitcoins utilise une clé publique, avec deux clés cryptographiques, une publique et une privée

Le portefeuille le plus basique est une collection de ces clés.
Il existe différents types de portefeuilles. Les portefeuilles logiciels se connectent au réseau et autorisent l’émission de bitcoins à côté des informations d’identification qui sont possédées. Les portefeuilles de logiciels peuvent être divisés en deux catégories:

  • clients complets
  • clients légers.
Bitcoin Portföljer
Bitcoin Portföljer

Fullständiga kunder verifierar transaktioner direkt på en lokal kopia av blockchain (det förväntas överstiga 60 GB år 2016 vilket kan vara ett besvär eller omöjligt för vissa användare).

Lättviktiga (SPV / förenklad betalningsverifiering) kunder, å andra sidan, konsulterar en server för att analysera blockeringskedjan och endast ta emot relevanta transaktioner från servern (transaktioner till och från användaren).

När du arbetar med lätta plånböcker måste användaren i viss mån lita på servern. Servern kan inte direkt stjäla bitcoins eller avlyssningstransaktioner, men servern kan rapportera felaktiga värden till användaren.

Med båda typerna mjukvaruplånböcker är användarna ansvariga för att hålla sina personliga nycklar på ett säkert ställe.

Förutom mjukvaruportföljer erbjuder internettjänster som heter onlineportföljer liknande funktioner, men det kan också vara lättare att använda. I det här fallet lagras referensuppgifterna för tillgångsfonder med leverantören av online-plånboken och inte på användarens hårdvara.

Som ett resultat måste användaren ha fullständigt förtroende för portföljleverantören. En skadlig leverantör eller ett brott mot serverns säkerhet kan orsaka att de anförda bitcoinsna blir stulna.

Fysiska portföljer finns också och är säkrare eftersom de lagrar inloggningsdata som behövs för att spendera bitcoins offline. Exempel kombinerar ett nyhetsmynt med dessa referenser tryckta på metall, trä eller plast.

Andra är bara pappersutskrifter. En annan typ av portfölj, kallad en hårdvaruportfölj, lagrar credentials offline medan transaktioner underlättas.

SW_Free_Stocks.