Publicerad:24 augusti 2020, 08:58Uppdaterad:24 augusti 2020, 09:15

Coronapandemin har satt stopp för traditionell mässverksamhet i Sverige – men nu finns en lösning för att arrangera mässor digitalt.

– En mässa som hålls online blir billigare, miljövänligare och når ut till betydligt fler deltagare än traditionella mässor, säger Jonas Ås, vd på Onlinemassan.com.

För många företag är det en självklarhet att delta på branschmässor. Mässor innebär möjlighet att nätverka, knyta nya kontakter och dessutom hitta nya kunder.

Men det pågående mötesförbudet till följd av coronapandemin har lett till ett stopp för mässverksamhet. Här såg Jonas Ås en möjlighet att skapa virtuella mässor.

– I maj anordnade vi den första digitala mässan, Jakt- & Fiskemässan. Resultatet var så lyckat att flera företrädare för olika branscher nu bokat in sig för att hålla mässor via vår plattform. Just nu håller vi i Profile Fair Online, för de som arbetar med profil- och marknadsföringsprodukter och vi har ytterligare fem mässor inbokade under hösten, säger Jonas Ås.

Video- och chattfunktion ersätter det fysiska mötet

Dialogen mellan besökare och utställare på Onlinemässan.com hålls helt och hållet digitalt med hjälp av livechatt och videosamtal. Demonstrationer av produkter och nyheter görs med hjälp av förinspelade videoklipp. 

– Rent praktiskt så skickas ett produktionsbolag till varje enskild utställare i god tid innan mässan. Man bygger en enkel studio där en representant från företaget filmas medan produkter och nyheter presenteras, förklarar Jonas Ås.

Men det är inte något krav att varje utställare ska presenteras på ett videoklipp.

– Vi kan också erbjuda en lägre instegströskel där utställaren själv kan ladda upp sitt produktmaterial. Därigenom kan vi erbjuda ett bredare spann till utställarna som alla kan vara med oavsett budget, säger han.

Konceptet har många fördelar gentemot fysiska mässor

Eftersom klassiska mässor kräver att besökare och utställare fysiskt deltar, minskar deltagarantalet till följd av rese- och boendekostnader. Detta problem finns inte på digitala mässor.

– En effekt av att besökare och utställare inte behöver resa till mässan är att vi får ett väldigt högt deltagande. Personer som tidigare kanske inte besökt en mässa på grund av det geografiska avståndet kan nu enkelt surfa in på mässan via sin läsplatta hemma i soffan. Även för utställare innebär en digital mässa mindre slit och lägre kostnader, förklarar Jonas Ås.

Inför kommande mässor kommer Onlinemassan.com även att erbjuda en smidig köpprocess där utställarna kan sälja sina produkter och tjänster direkt från plattformen till besökarna.

Digitala mässor blir ett komplement

Jonas Ås menar att digitala mässor kommer att spela en allt viktigare roll framtiden, men han tror inte att tekniken kommer att ersätta fysiska mässor.

– Jag tror att de kommer att komplettera varandra. Tänk om vi vid traditionella mässor kan komma några dagar innan och filma alla montrar och låta utställarnas representanter berätta om sin verksamhet, då kan vi bygga en onlinemässa som går parallellt med den fysiska mässan. Då kommer utställarna nå otroligt många fler besökare och potentiella kunder, samtidigt som allt fler intresserade kommer att kunna delta på mässan. Det är framtiden, avslutar han.

Läs mer på Onlinemässan.com 

Om Onlinemassan.com

Onlinemassan.com organiserar mässor med målsättningen att skapa hållbara, tids- och kostnadseffektiva möten mellan köpare och säljare utan geografiska begränsningar.

SW_Free_Stocks.