Är guld en nödvändig byggsten
i ens portfölj? Det är frågan.

Eric Wall, tycker du
att man bör ha guld i sin portfölj?

Jag tycker det. Jag har själv guld.
Men frågan är vilken tidshorisont man har.

Argumentet för guld brukar vara att guld
har en positiv riskjusterad avkastning.

Men om vi ska titta på hur historiska
trender har sett ut och jämföra–

–och om vi antar tidshorisonten är längre–

–så ser vi att bitcoin
har bättre riskjusterad avkastning.

Om vi tror på att bitcoin är digitalt
guld, hur ser då värdeutvecklingen ut?

De flesta investerare vill inte bara att
portföljvärdet ska överleva en recession–

–utan de letar efter nåt som kan ge
avkastning och som kan bygga upp värdet.

Om man är beredd att ta mer risk
och har längre tidshorisont…

Jag tror inte ens att det handlar om
att vara benägen att ta mer risk.

Anta att det är 1971, och vi har
Postverket, som levererar massor av brev.

Sen kommer e-post in i bilden.

Då kanske man kan säga
att e-post ju är elektroniskt baserat.

Är det en fluga
eller kommer folk att använda det?

Men om du nu har vetskap och förstår–

–att digitala produkter utklassar
de flesta fysiska produkter–

–om de kan genomföra samma sak…

Är det lägre risk att gå in i ett
tillgångsslag med sämre “stock to flow”–

–än det här nya digitala?

Hur säker är du på slutsatsen
att man ska ha bitcoin?

Egentligen tycker jag att man kan ha båda.

Men man inte kan säga att guldets roll
som ett “store of value” är ohotad.

Precis som alltid: Om det kommer nåt
digitalt som uppfyller samma kvaliteter–

–eller som till och med är bättre,
som bitcoin…

Bitcoin är enklare att verifiera
och billigare att transportera.

Guld används
om det sker “capital controls” i ett land.

Då kan du inte flytta ut ditt värde, som i
Venezuela och andra sydamerikanska länder.

De kan inte smuggla ut guldet ur landet.
Hur värdefull är en sån store of value?

Med bitcoin memorerar du
tolv ord. Sen passerar det gränsen.

Maduro ville ta hem sitt guld
från Storbritannien, men de sa nej.

Vad kommer framtidens världsledare
att allokera till?

Nåt som de har kontroll över och som inte
behöver transporteras mellan olika länder–

–så att det kostar
flera hundra miljoner kronor?

Väljer man det här, som är ens eget?

Med de orden avslutar vi det här.
Tack för att du var med.

–Det var det om bitcoin och guld.
–Tack ska du ha.

SW_Free_Stocks.