Grundläggande analys förklaras
Grundläggande analys förklaras

Fundamentele analyse uitgelegd

Introduktion till grundläggande analys
Kärnan i grundanalysen är att förstå och använda aktuella marknadsnyheter och marknadssensiment för att förutsäga tillgångens värde i framtiden.

Varför är grundläggande analyser av marknaden eller industrin så “grundläggande” i huvudsak när vi pratar om marknadsnyheter?

När man beaktar den ekonomiska och politiska globala miljön finns det ett antal länder som dominerar. Andra länders ekonomi är resultatet av dessa dominerande länder.

Till exempel blev Förenta staterna en av de viktigaste dominerande länderna efter Bretton Woods-konferensen från 1944 till slutet av andra världskriget.

Många länder i efterkrig av andra världskriget tvingades till valutor och ekonomier till värdet av amerikanska dollar på grund av hushållen.

Från och med då var dollarn den standardvaluta som den internationella handeln baseras på.

Som ett resultat har många länder blivit beroende av handel och hjälp från Förenta staterna. Ryssland är ett annat exempel, och Kina har blivit en av de viktigaste aktörerna under det senaste decenniet.

På grund av den enorma industrialiseringen är det en stor efterfrågan på vissa tillgångar som olja. Som ett resultat har många länder nu blivit beroende av Kina (främst de afrikanska länderna).

I Europa har denna tyska tagits över av tyskarna, för de har den största och starkaste ekonomin i Europa och gör sålunda nästan alla samtal vi har sett de senaste åren, när det gäller Grekland eller andra länder är Tyskland i spetsen

Grundläggande analys förklaras

Så vad betyder detta i grundanalys?
Idag finns det periodiskt programmerade meddelanden om viktiga ekonomiska och politiska händelser som påverkar den globala ekonomin. Marknaderna följer och håller ögonen på dessa meddelanden, eftersom de kan få stora konsekvenser och kan när som helst påverka världsekonomins framtid. Beroende på resultatet av dessa tillkännagivanden kan marknaderna reagera med positiva känslor eller negativa känslor om ekonomin och valutan i landet som gör meddelandet.

Om dessa meddelanden görs av huvudspelaren som beskrivits tidigare kommer du att se att alla ekonomier i länderna som är kopplade till de stora aktörernas valuta också kommer att få reaktionen på känslan på meddelandet. När marknadsperspektivet har upprättats kommer handelsmän att handla tillgångar baserat på bias och kan besluta att köpa mer av tillgången eller sälja den. Nu när du håller skalan i världsekonomin förstår du att detta har långtgående resultat och konsekvenser.

Nyhetsmeddelanden kan klassificeras baserat på omfattningen av den globala påverkan på den globala ekonomin och investerarnas känslor i effekter med låg effekt, medellång effekt och höga effekter.

Därför har nyheterna en så stor inverkan på marknaden. Eftersom marknaden är dynamisk och det ekonomiska klimatet förändras snabbt i många länder ser du att vissa meddelanden med låg inverkan nu har fått stor inverkan och vice versa.

Handlare som följer nyheterna, uppmärksamma följande nyheter:

  • Data om produktion.
  • Sysselsättningsuppgifter: t.ex. arbetslösa fordringar och amerikanska löneförhållanden utanför lantbruket.
  • Några landsspecifika rapporter som ADP Employment Change i USA.
    Bruttonationalprodukt (BNP).
  • Konsumenternas känslor och detaljhandelsrapporter.

Allt som mäter rörligheten för konsumenthistorier är nu en viktig aspekt som ska användas av finansmarknaderna för att förstå och mäta de berörda ländernas ekonomiska hälsa och livskraft.

Grundläggande analyskomponenter

Traders ser på följande:

  1. Nuvarande nummer: detta är numret i pressmeddelandet
    En undersökning av framstående ekonomer ger en genomsnittlig bedömning som de förväntar sig att nyheterna överensstämmer med.
  2. Avvikelse: Detta är skillnaden mellan konsensusfiguren och den faktiska siffran Consensus / Förväntat antal:

Om du tittar på dessa siffror måste du förstå att de är viktiga, men avvikelsen indikerar att näringsidkaren har mest information.

Till exempel, om avvikelsen är mycket högre än förväntat, oavsett riktning (upp eller ner), ger det handlarna en bra signal för att basera sin strategi och handling.

Så när du följer nyheterna och förstår vilken information som behöver utvinnas ur grundanalysen kommer du att kunna utbyta mer självförtroende. Tänk på att det här även kan vara negativt för dig om du har öppna positioner och avvikelserna skapar en känsla som är motsatt din takt i dina öppna positioner.

Grundläggande analys förklaras

Det är också anledningen till att du kommer att se mycket mer handelsaktivitet strax efter att annonseringen har gjorts och mindre kommersiell aktivitet för meddelandena.

Många Mäklare ger sig några minuter under vilka de berörda tillgångarna för det kommande meddelandet inte kan omsättas, vad gäller deras riskhanteringsperspektiv. Marknaden kan utvecklas med ett sådant aggressivt sentiment och en riktning som de kommer att följa när meddelandet har för mycket exponering.

Du ser därför att de aktuella tillgångarna är otillgängliga 3 till 5 minuter före och 3-5 minuter efter meddelandet.

SW_Free_Stocks.