Publicerad:3 juni 2020, 14:37Uppdaterad:3 juni 2020, 14:37

Åsa Hansson, teknisk chef på Midroc Automation.
Åsa Hansson, teknisk chef på Midroc Automation.

Midroc Automation har lång erfarenhet av projektutveckling inom automation för industrin. Kundbasen är bred och Midrocs lösningar lämpar sig för en mängd branscher, allt från läkemedelsindustrin och gruvindustrin till fordonsindustrin och byggbranschen.

Digitalisering av industrier leder till stora omställningar världen över. Med sina automationslösningar kan Midroc Automation möta den snabba utvecklingen och bidra till sina kunders ökade konkurrenskraft.

– Vår förmåga att leverera support på hög nivå är en av våra starkaste kompetenser. Medan digitaliseringen ställer nya krav på våra kunder innebär den också lösningen på många av de problem som uppstår, berättar Åsa Hansson, teknisk chef på Midroc Automation. 

Virtuell driftsättning

Via digitala lösningar kan Midroc exempelvis simulera virtuella idriftsättningar för förberedelse i en digital miljö innan de realiseras. Fördelarna är många – det förkortar driftsättningstiden på plats väsentligt, minimerar risken för överraskningar sent i projektet, och ger ökad kvalitet. Därutöver minimerar möjligheten att fjärrstyra systemen risken för både produktionsförluster och personskador.  

– Genom metoden Virtual Commissioning bygger vi en digital tvilling av den aktuella miljön. I den simulerade världen kontrolltestas varje system och hårdvara innan det levereras till kund. Det möjliggör också att prova felscenarion och att utbilda operatörer digitalt. Det innebär en förbättrad arbetsmiljö och främjar hållbarhet genom kortare och färre resor. Vi vill vara säkra på att det vi levererar verkligen fungerar och håller rätt kvalitet, konstaterar Åsa.   

En vision om ett bättre samhälle

Miljövinsterna som följer på virtuell driftsättning går helt i linje med Midrocs vision – att bidra till ett bättre samhälle, där människor lever, utvecklas och mår bra.

– Hållbarhet är en integrerad del i allt vi gör. Vi gör ansvarsfulla affärer, såväl ekonomiskt och ekologiskt som socialt. Sedan tidigare har vi till exempel bytt ut dieselmotorer mot el- och batteridrivna tåg och vi nyttjar underhållssystem som med hjälp av analyser och statistik möjliggör att arbeta med förebyggande åtgärder. 

Framgångsrika, komplexa projekt

Redan nu har Midroc en mängd framgångsrika, komplexa projekt med sig i bagaget; exempelvis har bolaget tidigare fått förtroendet från LKAB att leverera automatiserade styrsystem till Kirunagruvan – sju självkörande tåg som transporterar malm från 38 tappställen, vilket inkluderar styrsystem för allt från lastning vid tapp till att malmen krossas. Sedan 2016 har Midroc också tillhandahållit automationslösningar och styrsystem till Grasberg-gruvan i Papua Nya Guinea, då malmbrytningen övergick från dagbrott till att ske under jord.

– Uppdraget var att leverera högteknologiska system för styrning av processer för lastning, trafikering och lossning av förarlösa tåg till en önation med begränsad infrastruktur och teknologi. Den här typen av simulering kan dock användas inom många olika industrier och möjligheterna blir bara fler och fler. Det är en spännande utveckling, avslutar Åsa.

FAKTA

Midroc Automation är ett av Sveriges ledande automationsföretag med en omsättning på ca 800 Mkr och med 220 anställda på 8 orter i Sverige. Bolagets projekt spänner från små uppdrag med specialistkompetens till stora kompletta entreprenader med ordervärden i miljardklassen.

Kontakt:

Paulina Palén Olofsson

Ledningskoordinator, Midroc

Tel. +46 (0)10-470 75 00

SW_Free_Stocks.