Kryptovalutor jämförs ofta med guld. De har ett antal egenskaper gemensamt – oberoende från regeringar, begränsad utgivning och en konsensus för användarna som tillskriver dem värde. Detta är särskilt sant när det gäller bitcoin, den första kryptovalutan som fortfarande behåller statusen som “standardkrypto,” precis som guld behåller statusen som den viktigaste ädelmetallen.

Men kryptovalutor skiljer sig också mycket från metaller: de är mycket lättare att handla. Fysiskt guld är extremt svårt att köpa, sälja och handla över nationella gränser, och nästan omöjligt att använda som lagligt anbud. Guldomsättningen är föremål för tung beskattning, och många föredrar att investera i ädelmetallkonton istället för fysiskt guld. Kryptovalutor, å andra sidan, är lätta att köpa och sälja, kan handlas fritt över gränser, och deras användning som lagligt anbud blir allt vanligare.

Dessa likheter och skillnader mellan kryptovalutor och ädelmetaller är allmänt känt. En avgörande fråga förblir emellertid obesvarad – hur mycket de kan fungera som en säker investering och bibehålla sitt värde under kriser?

För närvarande är ett av de viktigaste argumenten mot användning av kryptovalutor som säker investering deras höga volatilitet. BTC kostade 0,1 dollar 2010, 1 000 dollar i slutet av 2013, 200 dollar i slutet av 2014, 19 000 dollar i slutet av 2017 och cirka 7 000 dollar i dag. Till och med under 2019, som knappast kan kallas ett särskilt volatilt år, fluktuerade dess växelkurs fortfarande med en faktor på fyra under året. Krasch är vanligt på marknaden, och oavsett när du köper kryptovalutor finns det ingen garanti för att ditt kapital inte kommer att halveras om en månad.

Å andra sidan är det viktigaste argumentet för att hålla sina investeringar i kryptovalutor dess tendens att växa i värde när antalet användare ökar. Kryptovalutornas emission begränsas av algoritmer. Med särskilt BTC minskar det faktiskt, vilket minimerar inflationen. För närvarande använder några tusen miljoner människor på jorden kryptovalutor, och antalet fördubblas varje år. Även 2018, katastrofalt som året var, såg vi antalet användare öka från 18 till 35 miljoner. Samtidigt är den potentiella nya publiken fortfarande enorm, och i takt med garanterat låg inflation stimulerar den vanligtvis stigande växelkurser, oavsett bubblor som kan uppstå.

Det ökande antalet kryptoanvändare ökar inte bara kryptovalutornas växelkurser och kapitalisering, men minskar gradvis också deras volatilitet. Här är en grov jämförelse, som ändå illustrerar situationen. Under de fyra åren mellan 2010 och 2013 förändrades BTC-växelkursen med fyra nivåer, medan det under de kommande fyra, inklusive fallet 2014 och den enorma bubblan 2017, ändrades bara med två nivåer. Det är sant att även de blygsamma fluktuationerna under 2019 är enorma jämfört med de traditionella aktie- och valutamarknaderna, men detta är en förutsägbar konsekvens av det låga marknadsvärdet, som för närvarande ligger på cirka 200 miljarder dollar. Så den nuvarande volatiliteten för kryptokurserna kan helt enkelt vara ett tecken på att de fortfarande är i krypstadiet.

Det finns många kända fall av kryptokurser som fungerar som en skyddande tillgång, främst under nationella valutakriser. År 2018 upplevde de nationella valutorna i Turkiet, Argentina och Venezuela drastisk devalvering. Medan medborgare i dessa länder tidigare försökte köpa dollar i liknande situationer, gick många denna gång till kryptovalutor.  Ett exempel, i augusti 2018 var antalet krypto-användare i Turkiet dubbelt så många jämfört med det genomsnittliga antalet för Europa.

Kryptovalutans skydd mot devalvering av valutor är inte begränsat till instabila länder med bara en liten andel på den globala marknaden. Till exempel visar statistik att BTC-växelkursen vanligtvis ökar när den kinesiska yuanens kurs sjunker.

Inget av dessa exempel gör dock kryptovalutan unik. När ett lands valuta devalverar, kan något annat lands valuta fungera som en skyddande tillgång om den är mer stabil. Det som gör guld unikt är att dess roll som skyddande tillgång är universell. Det skyddar inte bara sina ägare från nationell valutadevaluering utan också från börskrascher. Guldkursen är inte särskilt stabil och har sina egna fluktuationer, men den är ganska oberoende av fluktuationerna i aktieindex. Har kryptovalutor samma fördel? Som praxis visar, nej.

Från 2014 till 2017 förändrades BTC: s växelkurs vanligtvis i samma riktning som indexen, och ofta med mycket större amplitud. Hösten 2018 såg det kort ut som om situationen förändrades. 2017-bubblan hade redan tömts och volatiliteten för de digitala tillgångarna sjönk i flera steg (som det vanligtvis händer efter bubblor.) När amerikanska aktier började sjunka i pris på grund av handelskriget med Kina följde BTC inte marknadens ledning och hade verkligen fungerat som en skyddande tillgång.

Men den kunde inte behålla den rollen. I november sågs redan en ny kryptokrasch som följdes av den ökända krypto-vintern. Oavsett om det var en chans eller en förväntad händelse, sammanföll det ungefär med det maximala nedgången på aktiemarknaden. Indexen återhämtade sig på grund av förhandlingarna mellan USA och Kina våren 2019, och det gjorde också kryptokurserna.

Sammantaget kan man säga att egenskaperna hos guld och kryptovalutor som säkra tillgångar är mycket olika. Om du är rädd för att din nationella valuta ska genomgå inflation kan kryptovalutan skydda ditt kapital, men om du är aktieinvesterare kan du också förvänta dig att kryptovalutor ska tappa under en kris. Anledningen till detta är enkel: trots deras fördelar anses kryptovalutor fortfarande vara en mycket riskabel tillgång jämfört med värdepapper och guld. Det är exakt de tillgångar som investerarna försöker bli av med så snart som möjligt under svåra tider.

Å andra sidan är på lång sikt kryptovalutor en säker tillgång. Om du inte är rädd för långa valutakursdipp och inte är benägen att dumpa alla dina tillgångar under kraschar kommer du förmodligen att bli belönad genom åren. Även om tillväxten för kryptovalutor under 2010-2013 är osannolik, förväntas deras växelkurser fortfarande stärkas under de närmaste åren. Hittills resulterade varje bubbla på kryptomarknaden i en betydande tillväxt av växelkurserna. Till exempel var BTC-kursen på 3 000-4 000 dollar under kryptovinteren 2018-2019 mycket högre än under något år före bubblan 2017.

Det enda som allvarligt kan undergräva den globala positiva trenden för kryptovalutor är ett komplett förbud mot dem av ledande länder. Detta verkar dock osannolikt. För varje år ansluter sig fler och mer inflytelserika finansiella sällskap till krypto-marknaden, och de skulle inte vilja lämna den.

Den ökande populariteten för kryptovalutor kommer så småningom att bromsa deras uppåtgående trend, men kommer också sannolikt att minska deras volatilitet kraftigt och göra dem mer lik traditionella skyddstillgångar som guld. Hur nära denna likhet skulle vara är ännu okänd.

Victor Argonov
Analytiker
Exante

SW_Free_Stocks.