Har bitcoin potential som betalningsmedel för vanligt folk, eller är det bara ett digitalt investeringsobjekt? Frågan debatterades under en paneldebatt under CES-mässan i Las Vegas med Libras Associations vice ordförande Dante Disparte och Akin Sawyerr, strategichef för projektet Decred som bygger en autonom digital valuta, skriver Coindesk.

Debatten kretsade främst kring frågorna om decentralisering, motstånd mot censur och annan yttre påverkan och framför allt hur digitala valutor ska kunna tas emot av en bred användarskara, något som bitcoin, trots relativ framgång som digital tillgång, hittills har misslyckats med.

Har inte lyckats nå ut till en bred skara

– Bitcoin som digital tillgång har bevisat att matematisk knapphet (scarcity) kan stödja en otroligt intressant tillgång, sade Libras Associations vice ordförande Dante Disparte, men tillade att grundpelaren för ekonomisk mobilitet är tillgång till betalningssystemet, och syftade på att bitcoin inte lyckats med att nå ut till en bredare skara användare.

Libra å andra sidan, menar Dante Disparte, försöker lösa ett komplext problem. ”Hur skapar man en utbredd användning? Hur avlägsnar man dolda nivåer av friktion som i grunden gör det kostsamt att ge folk tillgång till digitala betalningar?” frågade sig Disparte.

Visionen för Libra, enligt Libra Association, som grundades av Facebook, är att föra ut ett enkelt digitalt betalningsmedel och betalningssystem till de breda befolkningslager som idag saknar tillgång till moderna betalningssystem, något som enligt Libra Association är ett grundläggande hinder för att dessa människor ska kunna utveckla och förbättra sin ekonomi och sin levnadsstandard.

Det sätt Libra tänkt sig att klara den uppgiften är dock ett rött skynke för puritanerna inom kryptovaluta- och blockkedjevärlden. För dem är decentralisering, autonomi och användarens oinskränkta kontroll över sina pengar heliga kor.

Är inte övertygad

– Jag är inte övertygad om att ett råd bestående av företag med egenintresse kan göra valutor bättre än ett decentraliserat system, sade Akin Sawyerr på Decred. Det enda sättet att verkligen nå dit är att bemyndiga individerna en grundnivå av suveränitet.

Med suveränitet menar Sawyerr att användaren har total kontroll över sina pengar. I fallet bitcoin betyder det att så länge användaren har kontroll över sin privata nyckel kan inget ta ifrån användarens hens bitcoin. Men det betyder också att den som förlorar sin nyckel också förlorar sina bitcoin, något Libra vill undvika. Det är också anledningen till att många bitcoinägare trots allt väljer att lita på onlinetjänsternas och börsernas depåer där nyckeln ligger hos tjänsten.

Disparte menar också att det är orättvist att utsätta Libra för ett ”renhetstest” innan de fullt decentraliserade systemen kan bevisa att de har en produkt som folk i utvecklingsländer faktiskt kan använda och som även skalar. ”Det är inte det ena eller det andra. Världen är inte ett nollsummespel”.

Läs också:
Utvinningen av bitcoin slår nytt rekord
Libra: Så fungerar Facebooks egen kryptovaluta

SW_Free_Stocks.