LEDARE. 2017 går till historien som året då kryptovalutorna slog igenom på allvar. 

Kursen i den största, bitcoin, har hittills rusat med över 1700 procent, och i spåren av framgångarna tillkommer hela tiden nya valutor.

Rusningen har gjort att de etablerade aktörerna på finansmarknaden inte längre klarar att sitta på händerna. De vill vara med, “vi måste serva våra kunder”, även om många av de stora investmentbankernas chefer, som JP Morgans Jamie Dimon, uttryckt starka tvivel initialt.

I Sverige kan man på börsen handla XBT Providers certifikat där bitcoin är den underliggande tillgången. I USA introducerades nyligen derivathandel i bitcoin vid CME group och Cboe Global Markets. Därmed håller kryptovalutor på att bli ett etablerat tillgångsslag.

Asien är föregångare. Kryptovalutor har stor spridning i exempelvis Kina och Sydkorea, men de länderna förbereder nu restriktioner och har stängt en del handelsplatser. Initial Coin Offerings (ICO), ett instrument för att resa kapital i kryptovalutor, har nyligen förbjudits.

Japan, där större delen av handeln bedrivs, är det enda land där myndigheterna fullt ut har accepterat valutan. Marknaden har haft många barnsjukdomar och flera handelsplatser och relaterade bolag har anklagats för brott och stängts. Men i april blev kryptovalutor en legal betalningsform, och 17 olika varianter är godkända för handel. Ett konsortium av japanska banker planerar nu att lansera en egen kryptovaluta till sommar-OS i Tokyo 2020.

Bitcoin uppfanns 2008 och började handlas 2009. Den vann anhängare på grund av en misstro mot stater som institutioner, inte minst de odemokratiska. Delvis var det en reaktion på att världen då skakades av en historisk finanskris. I samband med världsmarknadens krasch manifesterade sig börser, banker, statsvalutor och regeringar i mångas ögon som fundamentalt opålitliga och korrupta. Bitcoin sågs som en chans att skydda sina tillgångar från politisk risk. Det är ett högst legitimt motiv.

Skälet till haussen i år är det rakt motsatta. Dagens traditionella marknader är stabila. De som vill tjäna mer söker volatilitet och rör sig mot högriskprodukter som bitcoin. Nu är det mer ett spekulationsverktyg än en säker hamn. Guld är och förblir den säkra hamnen.

I EU och USA har handeln ökat så mycket att politiker och myndigheter har börjat röra på sig. Frankrikes finansminister Bruno Le Maire har uppmanat G20-gruppen att ta upp frågan om reglering vid nästa möte. Även aktörerna på derivatmarknaderna uttrycker en oro för bristen på ramverk.

Det är bra att man ser över kryptovalutornas roll i ekonomin, vill man sitta med vid bordet måste man följa reglerna för uppförande. Men principen för reglering bör grunda sig på om tjänster och produkter baserade på kryptovalutor ingår som en del av utbudet i ett reglerat system. I så fall ska de följa gängse regler. Ett exempel är amerikanska finansmyndigheten SEC:s beslut att när kryptovalutabaserade ICO:s används vid nyemissioner faller de inom ramen för reglerna för kapitalanskaffning.

I den mån bitcoin och andra icke-statliga valutor utgör en risk för de individer som handlar med dem bör staten inte lägga sig i så länge det inte finns någon systemrisk. Ingen har hittills kunnat visa att en sådan föreligger i detta skede. Enligt Financial Times (11/12) är det totala marknadsvärdet för kryptovalutor för närvarande runt 315 mdr dollar. Det är mindre än hälften av Apples börsvärde.

Om investerare bygger upp skuld för att handla med bitcoins är det en fråga för bankerna. Det är där en eventuell systemrisk ligger. Bankerna måste, som alltid, värdera det underliggande tillgångsslaget. När det gäller kryptovalutor är det svårt, vilket bör prägla räntan man betalar för ett lån till en sådan investering. I princip är det ett lån utan säkerhet.

Om kryptovalutor ska handlas på börser, växlas till statsvalutor eller placeras i banker måste de också möta institutionernas krav på att motverka penningtvätt. När hanteringen blir transparent försvinner en del av attraktionen, anonymiteten. Värdet för kriminella minskar dramatiskt om man inte kan växla in sina bitcoin någonstans utan att visa var de kommer ifrån och vem man är.

Bitcoin kan vara en bubbla, men det är inget skäl att förbjuda den. Då bör vi också förbjuda alla former av spel. Det finns legitima skäl att använda kryptovalutor. Därför bör stater och myndigheter tänka sig för så att de inte stryper kryptovalutorna på oklara grunder. 


SW_Free_Stocks.