Orange Cyberdefense, Europas största leverantör av riskhanteringstjänster, publicerar idag resultatet av nya Security Navigator rapporten, som visar på en betydande minskning på 23% av rapporterade incidenter med skadlig programvara förra året, ett år som också innebar en ökning av det totala antalet säkerhetshändelser.

Security Navigator 2020 kombinerar det unika perspektivet hos Orange, en av världens största telekommunikationsoperatörer, och Orange Cyberdefense, ett av Europas ledande säkerhetsföretag, som förra året analyserade 263 109 händelser från data som erhållits från deras 10 CyberSOC och 16 SOC. Av dessa händelser identifierade Orange Cyberdefense 11,17% som verifierade säkerhetsincidenter. Det innebär en ökning på 34,4% jämfört med förra årets andel på 8,31%. Detta är signifikant med tanke på att det totala antalet händelser ökade med mindre än 3%.

Ett av rapportens viktigaste resultat var en avsevärd minskning av antalet incidenter med skadlig programvara. Av de analyserade händelserna kunde endast 22% av incidenterna klassificeras som relaterade till skadlig programvara, jämfört med 45% föregående år. Under samma period ökade programvaruavvikelser från 36% till 46%, och gick upp på första plats som den vanligaste incidenttypen under 2019.

”Resultaten innebär inte att skadlig programvara inte längre är ett betydande hot, långt därifrån”, sade Charl van der Walt, chef för säkerhetsforskningen på Orange Cyberdefense. Vad de däremot kan betyda är att slutpunktscentrerat förebyggande kan signifikant minska risken för företag. Vad vi ser här högst sannolikt det omedelbara resultatet av investeringar i nästa generationens slutpunktsskydd. Medan avancerad skadlig programvara och APT:er som används i riktade attacker fortfarande utgör ett allvarligt hot, når den vanliga cyberkriminellas skicklighet inte längre upp till nivån hos modernt slutpunktsskydd. Och det är goda nyheter”.

Security Navigator avslöjade också att incidenter relaterade till skadlig programvara minskade under de stora semesterperioderna i april, mitten av juli och början av december, vilket indikerar att cyberkriminella fortsätter att anpassa sig till mer professionella arbetstider.

”Hur underligt det än verkar, börjar cyberkriminella nu ta semester som andra”, fortsatte van der Walt. ”Detta kan förklara minskningen i april, då attacker minskade på grund av en tidig påskledighet, så väl som sommarsemester och jul i slutet av året.”

Ytterligare resultat av forskningen inkluderar:

  • Medelstora företag i fara: Orange Cyberdefense spårade 31% av alla registrerade incidenter till medelstora företag, en ökning från tidigare 19% under 2018. Samtidigt minskade incidenter hos stora företag från 73% till 58,8%, vilket indikerar att de som står för hoten kan delvis ha bytt fokus, och nu riktar in sig på medelstora företag med 1 000 – 10 000 anställda mycket mer än vad som tidigare har observerats.
  • Brottslighet relaterad till kryptovalutor minskar: Trots att värdet för Monero, Ethereum och Bitcoin nådde en ny topp tidigt under sommaren, observerade Orange Cyberdefense ingen effekt på frekvensen av kryptominingattacker, vilket indikerar att hotet från kryptomining är på tillbakagång. Tidigare har vi sett att mining direkt följer kryptovalutornas handelsvärde.
  • Affärskritiska attacker ökar: Från en mycket låg nivå har antalet attacker som bedöms som affärskritiska fördubblats till 0,11%, en nivå som är jämförbar med 2017. Det är en stark påminnelse om risken som en dålig säkerhetshållning utgör.

Den fullständiga rapporten med dessa resultat och andra finns här.

Om Orange Cyberdefense (f.d. SecureLink)
Orange Cyberdefense är Orange groups enhet för cybersäkerhet. Vi sköter säkerhetshantering, hotdetektering och motåtgärder åt organisationer världen över.

Som Europas mest använda säkerhetsleverantör arbetar vi för att skydda friheten och bygga ett säkrare digitalt samhälle.

Vi är en säkerhetsleverantör som genom att efterforska och samla in uppgifter om hot erbjuder oöverträffad information om aktuella och kommande hot.

Med över 25 års erfarenhet av informationssäkerhet, över 250 forskare och analytiker, 16 SOC fördelade över hela världen och försäljnings- och servicesupport i 160 länder, kan vi ge globalt skydd med lokal expertis och stödja våra kunder under hela hotlivscykeln.

Om Orange
Orange är en av världens ledande telekommunikationsoperatörer med en försäljning på 42 miljarder euro 2019 och 147 000 anställda världen över den 31 december 2019, inklusive 87 000 anställda i Frankrike. Koncernen har en total kundbas på 266 miljoner kunder världen över den 31 december 2019, inklusive 207 miljoner mobilkunder och 21 miljoner kunder med fast bredband. Koncernen finns i 26 länder. Orange är också en ledande leverantör av globala IT- och telekommunikationstjänster till multinationella företag under varumärket Orange Business Services. I december 2019 presenterade koncernen sin nya strategiska plan “Engage 2025”, som styrd av socialt och miljömässigt ansvar har som syfte att göra om driftsmodellen i grunden. Samtidigt som tillväxten påskyndas och data och AI centreras i innovationsmodellen kommer koncernen att förbli en attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare som anpassar sig efter framväxande yrken.

Orange är noterad på Euronext Paris (symbolen ORA) och på New York Stock Exchange (symbolen ORAN).

För mer information på internet och i mobilen: www.orange.com, www.orange-business.com eller för att följa oss på Twitter: @orangegrouppr.

Orange och andra Orange-namn på produkter eller tjänster som ingår i det här materialet är varumärken som tillhör Orange eller Orange Brand Services Limited.

SW_Free_Stocks.