Teknisk analys förklaras
Teknisk analys förklaras

Teknisk analys förklaras

Introduktion till teknisk analys

När du handlar med kryptocurrency handlar du om samma tillgångar som du stöter på på andra marknader.

Eftersom det som handlas på marknaden för crucible currency är kontrakt som bygger på prisbeteendet för samma tillgångar, är det viktigt att näringsidkare är bekanta med metoderna för teknisk analys som används för att förutse detta beteende.

Technische Analyse Uitgelegd
Technische Analyse Uitgelegd

Technical analysis betyder helt enkelt att använda kortinformation om repetitiva trender för att göra en förutsägelse om huruvida det rör sig om beteende eller framtida prisrörelse för att utnyttja sådana rörelser.

Teknisk analys kan därför grovt delas upp i tre huvudmetoder för analys.
Dessa är:

a) Användning av kortinformation (diagrammönster och ljusstakar)

b) Användning av prisåtgärder

c) Användning av tekniska indikatorer

Teknisk analys förklaras

Introduktion till olika tekniska indikatorer:

  • kdeelaar grafmönster + med ljusstakar för att gå upp och ner
  • Bollinger band
  • sant styrkaindex
  • varukanalsindexet
  • riktningsrörelseindex
  • på balansvolymindikatorn
  • fördelar med kassaflödesindexet
  • demarkeringsindikatorn
  • fibonacci retracements
  • enkla och exponentiella glidande medelvärden (emas)

Användning av kortinformation

Diagraminformation svarar helt enkelt frågan: Vad berättar ljusstakarna om den framtida prisrörelsen för denna tillgång? Om du kan svara på denna fråga har du förstått vad kartinformationen handlar om.

Diagraminformation har allt att göra med ljusstakarna. När de används i en, i uppsättningar av två eller tre, bildar ljusstakar mönster som är förutsägda för prisrörelser.

De kan berätta för näringsidkaren om en omgående återföring av tillgångens pris (bullish eller bearish) eller om fortsättningen av tillgångens pris i samma riktning som den tidigare trenden för tillfälligt stopp av prisrörelserna som resultat av vinsttagande.

Teknisk analys förklaras
Teknisk analys förklaras

Några av dessa ljusstakepatroner har hög tillförlitlighet och kan därför endast användas medan andra har lägre tillförlitlighet och därför måste användas med tekniska indikatorer för att producera en marknadsförbar signal.

När många ljusstakar används som en samling, uppmärksamma de mönster som bildas av trendlinjer som förbinder deras höga och låga, har vi grafmönster. Grafmönster är mycket förutsägda för tillgångsbeteende och prisrörelser och kan ligga till grund för mycket goda transaktioner på kryptokursmarknaden.

Handlare behöver inte behärska alla kartmönster eller ljusstake mönster. Snarare, förstå och erkänna några av dessa mönster är all den näringsidkare behöver använda effektivt.

Handlare behöver också veta hur man ska handla sina transaktioner så att ett förfallodatum / datum inte sätter handeln i en dålig position.

Användning av prisåtgärder

Användningen av prisåtgärder vid teknisk analys kräver tillgång till ett prisnivå II-system. Det är här när handlare har tillgång till orderboken, som är en dokumentation av alla handelspositioner i en given tillgång av marknadsaktörerna som aktivt handlar dem.

På så sätt kan näringsidkaren berätta var handelsvolymen ändras, eftersom volymen stimulerar efterfrågan och priserna stiger. Lägre volymer av stora aktörer säkerställer att tillgången inte har något momentum. Stora volymer i en viss riktning kommer att driva priserna i den riktningen.

Om institutionella handlare säljer mer av en tillgång kommer priserna att falla. Om de köper en tillgång i stora volymer kommer priserna att flyttas i norr.

De flesta konventionella Crytogeldmäklare erbjuder inte prisnivå II. Näringsidkaren kan behöva välja en mer institutionaliserad mäklare som Markets.com för att tillhandahålla sådana faciliteter.

Användning av tekniska indikatorer

Användningen av indikatorer är en nyckelfaktor i teknisk analys. Varken ensam eller i kombination med ljusstakar, ger de en fast ryggraden på vilken teknisk analys kan utföras. Indikatorer kan delas in i trendinriktade indikatorer (som bestämmer tillgångens utveckling) och momentumindikatorer (som indikerar styrkan i en trend). Indikatorer kan också vara standard eller anpassade av näringsidkaren. Oavsett indikatortyp eller modell har de alla samma mål, nämligen att härleda handelssignaler som kan användas för att handla en tillgång lönsamt.

Slutsats av teknisk analys förklarad!

Det problem som många handlare kommer att stöta på på kryptokursmarknaden är att de inte har tillgång till grafinstrument och tekniska indikatorer. Även om detta är en stor brist på många handelsplatser, kan detta lätt lösas genom att använda instrument som erbjuds av mäklare på de konventionella marknaderna där dessa tillgångar handlas.

Till exempel går många Forex Brokers nu bara ur valutakursområdet för att erbjuda mini-kontrakt för guld, silver, olja och olika aktieindex. och naturligtvis cryptovalutas nu

Dessa verktyg kan användas av näringsidkaren för att utföra teknisk analys och resultaten kan anpassas till kryptomarginamarknaden.

Teknisk analys förklaras

 

SW_Free_Stocks.